Lab@Home - Biológia, kémia, földrajz, fizika kísérletek, bemutatók gyűjteménye
Lab@Home - Biológia, kémia, földrajz, fizika kísérletek, bemutatók gyűjteménye
A Lab@Home egy biológia, kémia, földrajz, fizika animációkat és videó felvételeket tartalmazó szoftver, melynek első változata több mint 100 kísérletet tartalmaz. Célja a veszélyes, költséges, anyag- vagy időigényes kísérletek bemutatása. Mint például egy csillag keletkezése, egy puskagolyó sebességmérésére, vagy akár egy vulkánkitörés bemutatása.
Termékleírás

A kísérletek bemutatásán túl, lehetőség nyílik a bemeneti és kimeneti tudás mérésére a szoftverbe épített tesztrendszer segítségével. A tesztek kitöltésével mérhető, hogy a tanulók az egyes tananyagokat milyen mértékben sajátították el.

A pedagógusok munkáját az úgynevezett fedlapok segítik, melyek fontos és hasznos információkat tartalmaznak pedagógiai szempontból. A fedlapok tartalmazzák például a tananyagok leírását, a más tananyagokhoz vagy tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat, kulcsfogalmakat, a be- és kimeneti teszteket helyes megoldásokkal, a tapasztalatok rögzítését, a kísérletek időtartamát, valamint azok lebonyolításának feltételeit.

A program tartalmaz ezenkívül még animációkat illetve 3D videókat is, melyeket 3D szemüveg segítségével lehet megtekinteni.

A tesztek célja a tanulók bemeneti és kimeneti tudásának lemérése és automatikus kiértékelése.

A Lab@Home-ot tanár vagy tanulói felhasználóval lehet elindítani, a tanulói módban van tutorált és önálló tanulási lehetőség is.

A lefedett tantárgyak és évfolyamok a következők:

   - Biológia
   - Fizika
   - Földrajz
   - Kémia

Az Educatio Digitális Eszköztárban kölcsönözhető tartalmak a "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció" kiemelt projekt keretén belül kerültek beszerzésre.
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002
A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam Társfinanszírozásával valósul meg.