Digitális magyar nyelvi, irodalom és kommunikációs feladatgyűjtemény az 1-4. évfolyam
Digitális magyar nyelvi, irodalom és kommunikációs feladatgyűjtemény az 1-4. évfolyam
A Dr. Hibbey féle számítógépes magyar tananyagok kiválóan alkalmazható az első négy évfolyamban. A tesztcsomagok a tananyaghoz kapcsolódnak, jól használhatóak diszgráfiás, diszlexiás gyerekek tanítása során. A szoftver célja az feldolgozandó témakörök elsajátítása és gyakoroltatása. A szorosan vett tananyag gyakoroltatásán túl esetenként az ismereteket bővíti, szakköri feladatmegoldásokra vagy versenyekre való felkészítésre is alkalmas. A feladatgyűjtemény alkalmas a diákok otthoni használatára vagy a tanító órai munkájának a támogatására.
Termékleírás

A programcsomag lehetővé teszi osztálynévsor felvételét, email címmel és a gyerekek becenevével együtt, ahol nyomon követhetjük a tanulók egyéni eredményeit is. Kiválóan alkalmazható interaktív tábla felületén is, a speciális lebegő billentyűzet további kényelmi funkciókat biztosít.

Az egyéni gyakorláson kívül az egész osztályt egyszerre gyakoroltathatjuk, mivel a programhoz tanulói válaszadó rendszert is lehet csatlakoztatni. Másik fontos előnye a programnak, hogy a pedagógus összeállíthat saját tesztkérdéseket is, ezt megteheti sablonok módosításával, vagy egy új tesztcsomag összeállításával. Az egyes kérdésekhez hang, kép és szövegfájlt is csatolhatunk, megkönnyítve ezáltal a tanulók munkáját. A saját teszt összeállítása során  feleletválasztós vagy szöveges válasz típusú kérdésekből állíthatjuk össze a tesztcsomagunkat.

A távfelelés funkciót egyéi vagy csoportos feleltetésre is használhatjuk, ez utóbbi esetben, szavazó egységekre lesz szükségünk. Az eredmények kiértékelése is nagyon szemléletes, a grafikonos megjelenítésből könnyen nyomon követhetjük az egyes tanulók jó és rontott válaszainak arányát, illetve korábbi eredmények is visszakereshetőek.

A röpdoli funkció használata is érdekesnek bizonyulhat, itt magunk állíthatunk össze egy tesztcsomagot a program által kínált kérdésekből, és beállíthatjuk az egyes kérdéseket követő időt, amit a válaszadásra szeretnénk biztosítani.

A Dr. Hibbey féle Digitális nyelvi, irodalmi és kommunikációs feladatgyűjtemény ingyenesen kölcsönözhető az Educatio Digitális Eszköztárból az oktatási intézmények számára.

Az Educatio Digitális Eszköztárban kölcsönözhető tartalmak a "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció" kiemelt projekt keretén belül kerültek beszerzésre.
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002
A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam Társfinanszírozásával valósul meg.