Nobo v1.0: a történelem és az irodalomtörténet kapcsolódási pontjainak digitális tudástere
Nobo v1.0: a történelem és az irodalomtörténet kapcsolódási pontjainak digitális tudástere
A Nobo célja a humán közműveltségi tartalmak tudományos igényű, a közoktatás szempontjainak és igényeinek megfelelő, gyermek centrikus, tevékenységközpontú, magas szintű technológiával előállított érdekes, izgalmas közvetítése az oktatás szereplői felé.
Termékleírás

A Nobo célja a humán közműveltségi tartalmak tudományos igényű, a közoktatás szempontjainak és igényeinek megfelelő, gyermek centrikus, tevékenységközpontú, magas szintű technológiával előállított érdekes, izgalmas közvetítése az oktatás szereplői felé.

A tananyag tankönyv független, egyszerre több műveltségterület, a magyar nyelv és irodalom, az ember és társadalom és a művészetek műveltségi tartalmainak feldolgozására és összekapcsolására ad lehetőséget. A humán tantárgyak oktatásában nyújt egyedülállóan széles lehetőséget mind a pedagógusok, mind a diákok számára.

Mivel a tananyag bejárásának útvonala nem előre programozott, kizárólag a felhasználók igényei szabnak határokat a használatnak, bármilyen iskolatípusban sikerrel alkalmazható. Az alkalmazási lehetőségek széles köre lehetővé teszi, hogy az 5-12. évfolyamon bármely korosztálynak és bármely tanulócsoportnak, vagy akár egyénnek előismeretektől függetlenül optimális segítséget adjon.

A program nyújtotta lehetőségek kihasználásával a diákok sokat fejlődhetnek az információ kezelésében (felismerés, visszakeresés, értékelés, tárolás, előállítás, bemutatás és csere); továbbá javul kommunikációs készségük és eredményesebbekké válnak a hálózati együttműködésben az interneten keresztül. Alkalmassá válnak az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.

A felhasználók munkáját tanári kézikönyv és technikai, módszertani leírás támogatja.

A Nobo v 1.0 ingyenesen kölcsönözhető az Educatio Digitális Eszköztárból az oktatási intézmények számára.

Az Educatio Digitális Eszköztárban kölcsönözhető tartalmak a "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció" kiemelt projekt keretén belül kerültek beszerzésre.
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002
A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam Társfinanszírozásával valósul meg.