Test@Home Humanities v.1.0: Humán műveltségterületi kérdezz-felelek 5-12. évfolyam
Test@Home Humanities v.1.0: Humán műveltségterületi kérdezz-felelek 5-12. évfolyam
A TEST@HOME Humanities egy tankönyv- és módszerfüggetlen interaktív oktatórendszer, amelyben közel 2000 objektum található tematikus tesztfeladat-gyűjteménybe rendezve. Az egyes fő modulok egymástól függetlenül is használhatók, de a különböző szempontok alapján történt kategorizálás miatt akár komplexként is alkalmazhatók.
Termékleírás

A szoftver elsősorban hordozható számítógépekre, interaktív táblára készült. A felhasználóbarát kezelőfelület használata könnyen elsajátítható, a szoftver alkalmazható asztali számítógépen, tanulói netbookon, Classmate PC-n is.

A tartalmi összeállítás során a fejlesztők törekedtek arra, hogy a leggyakrabban előforduló fogalmak kerüljenek a tesztfeladatokba, továbbá arra is, hogy az igaz és az igaznak tűnő hamis állítások minél változatosabb módon kerüljenek megfogalmazásra.

Az iskolai nevelésben fejlesztendő kulcskompetenciák közül több a humán műveltségi iskolai neveléshez kapcsolódik: az anyanyelvi kommunikáció, a történelmi és állampolgári ismeretek, a művészetek kompetenciaterület fejlesztése.

TEST@HOME Humanities a humán területek mellett a digitális kompetenciát is fejleszti.

A tesztfeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:

   - 5-8. évfolyam: irodalom, nyelvtan, történelem
   - 9-12. évfolyam: irodalom, nyelvtan, történelem
   - 7-8., 9-12. évfolyam: művészettörténet

A TEST@HOME Humanities digitális feladatbank, tesztgyűjtemény a közoktatás humán tantárgyainak (történelem, irodalom, nyelvtan, művészettörténet) időbeliségére építő, a humán területek műveltségét, tudását összegyűjtő és rendszerező
digitális gyűjtemény, amely mind a pedagógus, mind a tanuló mindennapos iskolai gyakorlatában helyet kaphat.

Alkalmazása lehetővé teszi a humán műveltségi területen belül a szaktárgyi fogalmak elmélyítését, a fogalmakhoz tartozó feladtok begyakorlását. Ugyanakkor komoly segítséget nyújt a tantárgyat tanító pedagógusok számára az órai felkészülésben és a tanórai gyakorlás támogatásában. A humán műveltségi tartalmak elsajátítása részben magában foglalja az információs és kommunikációs eszközökkel való bánni tudás, a tanulás tanulásának, a szociális és állampolgári kompetenciáknak, illetve a vállalkozói kompetenciák fejlesztését is. A kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kommunikációnak kiemelt helye és szerepe van minden műveltségi területen, hiszen az anyanyelvhasználat
minden tanulási folyamat alapja.

A TEST@HOME Humanities önálló tanulói aktivitásra is alkalmas, így az egyéni felzárkóztatás, e-correp és self-correp lehetőségét is nyújtja a felhasználónak amellett, hogy az esélyegyenlőséget (tanulási nehézségek, részképesség-zavarok, szociálisan hátrányos helyzet) is csökkenti azzal, hogy az élményszerűség mellett biztosítja a tudás elérhető, kézzelfogható közelségét.

A szoftver másik előnye, hogy lehetőséget biztosít az előző ismeretek felelevenítésére, az ismétlésre, hiánypótlásra. A szoftver tankönyv és módszer független, jól alkalmazható kooperatív, kutatásos, felfedezéses tanulási stratégiák esetén is, egyéni, páros vagy csoportmunkában is.

A TEST@HOME Humanities ingyenesen kölcsönözhető az Educatio Digitális Eszköztárból az oktatási intézmények számára.

Az Educatio Digitális Eszköztárban kölcsönözhető tartalmak a "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció" kiemelt projekt keretén belül kerültek beszerzésre.
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002
A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam Társfinanszírozásával valósul meg.