Test@Home Science v1.0: Természettudományi kérdezz-felelek 5-12. évfolyam
Test@Home Science v1.0: Természettudományi kérdezz-felelek 5-12. évfolyam
A TEST@HOME Science egy tankönyv- és módszerfüggetlen interaktív oktatórendszer, amelyben közel 2000 objektum található tematikus tesztfeladat-gyűjteménybe rendezve. Az egyes fő modulok egymástól függetlenül is használhatók, de a különböző szempontok alapján történt kategorizálás miatt akár komplexként is alkalmazhatók.
Termékleírás

A szoftver elsősorban hordozható számítógépekre, interaktív táblára készült. A felhasználóbarát kezelőfelület használata könnyen elsajátítható, a szoftver alkalmazható asztali számítógépen, tanulói netbookon, Classmate PC-n is.

A tartalmi összeállítás során a fejlesztők törekedtek arra, hogy a leggyakrabban előforduló fogalmak kerüljenek a tesztfeladatokba, továbbá arra is, hogy az igaz és az igaznak tűnő hamis állítások minél változatosabb módon kerüljenek megfogalmazásra. Így a szövegértés kompetenciafejlesztése a természettudományi tárgyak fejlesztési feladatává is válik.

A tesztfeladatok a következő témaköröket tartalmazzák:

   - Biológia: 7-8., 9-12. évfolyam
   - Kémia: 7-8., 9-10. évfolyam
   - Fizika: 7-8., 9-11. évfolyam
   - Földrajz: 7-8., 9-10. évfolyam

A TEST@HOME Science a közoktatás természettudományos tantárgyainak elsajátítandó ismereteit összegyűjtő és rendszerező digitális  tesztgyűjteménye. Alkalmazása lehetővé teszi a természettudomány műveltségi területen belül a szaktárgyi fogalmak elmélyítését, a fogalmakhoz tartozó feladtok begyakorlását. Ugyanakkor komoly segítséget nyújt a tantárgyat tanító pedagógusok számára az órai felkészülésben és a tanórai gyakorlás támogatásában.

Lehetőség van a tanórán kívüli gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra is.

A szoftver másik előnye, hogy lehetőséget biztosít az előző ismeretek felelevenítésére, az ismétlésre, hiánypótlásra és segítséget nyújt a részképesség zavarral küzdő, a sajátos nevelési igényekkel rendelkező tanulók integrált oktatásához is. A szoftver tankönyv és módszer független, jól alkalmazható kooperatív, kutatásos, felfedezéses tanulási stratégiák esetén is, egyéni, páros vagy csoportmunkában is.

A Test@Home Science ingyenesen kölcsönözhető az Educatio Digitális Eszköztárból az oktatási intézmények számára.

Az Educatio Digitális Eszköztárban kölcsönözhető tartalmak a "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció" kiemelt projekt keretén belül kerültek beszerzésre.
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002
A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam Társfinanszírozásával valósul meg.