Yenka Matematika - Szimulációs és feladatfejlesztési környezet matematika témakörben 5-8. évfolyam
Yenka Matematika - Szimulációs és feladatfejlesztési környezet matematika témakörben 5-8. évfolyam
Matematikai modellező eszköz a statisztika, a valószínűség-számítás, a síkbeli és térbeli alakzatok valamint a koordináta-rendszer tanításához. Az alkalmazás az általános iskolai és a középiskolai matematika tananyagokhoz készült segédprogram.
Termékleírás

Használható bemutató eszközként a tananyag szemléltetésére, készíthetők vele interaktív tananyagok a tanórai és az iskolán kívüli tanuláshoz, illetve saját modellek létrehozásán keresztül a diákok maguk is kipróbálhatják az alkotás, a számítógépes adatfeldolgozás alapjait, annak örömét. A szoftverben kész leckék és órai feladatok széles választéka is rendelkezésre áll, a használat megkezdését (angol nyelvű) oktatóvideók segítik.

A program használata egyaránt támogatja a matematikai és a digitális kompetencia fejlesztését. Eszközei alkalmasak a matematikai gondolkodásmód kialakítására. Taneszközként való bevezetése szemléletes ábrák, struktúrák bemutatásával elősegíti a fogalmak, az összefüggések megértését.

A 3D alakzatok modul két- és háromdimenziós alakzatok szemléltetését, egyszerű vizsgálatát teszi lehetővé. Használata diákok számára is egyszerű, gyorsan elsajátítható. A matematikai műveltségterület sík- és térgeometriai tananyagrészeinek tanításához nyújthat segítséget.

A Statisztika modul eszközei a statisztika és a valószínűség-számítás tanulását-tanítását támogatják.  A valóság számszerű információinak, elemzésére adnak lehetőséget, megismertetnek a terület sajátos nyelvezetével, módszertanával és szemléletével.

A Koordináták két-, és háromdimenziós koordináta-rendszer tanítását, tanulását támogató modul testre szabható játékokkal. Elsősorban a koordináta-rendszer bevezetésekor, annak megismertetésekor nyújt hasznos eszközt a tanárok, diákok számára. A sík pontjai, és a rendezett számpárok közötti megfeleltetés elsajátítását segítő játékok, feladatok készíthetők.

Mindhárom modul a 3D alakzatok, a Koordináták és a Statisztika használata esetén is rendelkezésünkre áll a bemutató eszköztár, melynek elemeivel szerkesztésekor egészíthetjük ki a modelleket. Komplett tananyagokat, szimulációkat, feladatsorokat hozhatunk létre.

A Yenka program az alkalmazás mellett több 100 elkészített Yenka modellt is nyújt a felhasználóknak, melyek között az általános iskolai és a középiskolai tananyag témaköreinek tanításához egyaránt találhatók tananyagok.

A Yenka szoftver aktiválásához az alábbi letölthető útmutató nyújt segítséget.
Yenka-szoftver-aktivalasa.pdf

Az Educatio Digitális Eszköztárban kölcsönözhető tartalmak a "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció" kiemelt projekt keretén belül kerültek beszerzésre.
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002
A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam Társfinanszírozásával valósul meg.